Oferta

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii Odszkodowania – Doradztwo jest reprezentacja klientów w postępowaniu przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w sprawach o odszkodowanie za wypadek po doznanej szkodzie.

Cechy jakimi kieruje się Kancelaria Odszkodowania – Doradztwo realizując powierzone jej sprawy to profesjonalizm i zaangażowanie w każdą prowadzoną przez Kancelarię sprawę. Każda sprawa prowadzona jest rzetelnie przez osoby z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem. Przekłada się to bezpośrednio na wysokość uzyskanego w przyszłości odszkodowania.

Nawiązanie współpracy z Kancelarią Odszkodowania – Doradztwo rozpoczyna się od podpisania umowy o dochodzeniu roszczeń i udzieleniu przez Klienta pełnomocnictwa do reprezentowania w danej sprawie. Udzielone pełnomocnictwo obejmuje w szczególności kontakty z instytucjami mającymi związek z likwidowaną szkodą tj. towarzystwem ubezpieczeniowym, policją, prokuraturą, sądem.

Klient powierzając sprawę Kancelarii Odszkodowania – Doradztwo nie musi się martwić o przebieg procedury likwidacji szkody a jedynie oczekiwać na telefon od swojego prawnika z informacjami w swojej sprawie. Wszystkie formalności są prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, którzy czuwają nad tym aby Klient otrzymał maksymalnie wysokie odszkodowanie za wypadek.

Na uwagę zasługuje fakt, że wystąpienie Kancelarii Odszkodowania – Doradztwo z roszczeniem do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w imieniu Klienta poprzedzone jest każdorazowo wnikliwą analizą sprawy, a także dokładnym zapoznaniem się z aktualnym orzecznictwem sądowym w podobnych przypadkach. Stała współpraca z niezależnymi lekarzami orzecznikami zapewnia rzetelną ocenę dokumentacji medycznej Klienta. Takie potraktowanie spraw pozwala nam na uzyskiwanie możliwie najwyższych kwot świadczeń.

Wychodząc Państwu naprzeciw, stworzyliśmy Dział Obsługi Klienta odpowiedzialny za kontakt z Państwem oraz udzielanie rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących przebiegu procesu likwidacji szkody. Z chwilą złożenia sprawy do Kancelarii otrzymują Państwo indywidualny numer Klienta, dzięki któremu będą Państwo mogli na bieżąco śledzić postępy w sprawie poprzez stronę www.

 

Likwidacja szkody przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym

Wystąpienie Kancelarii z roszczeniem do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w imieniu Klienta poprzedzone jest każdorazowo wnikliwą analizą sprawy, a także dokładnym zapoznaniem się z aktualnym orzecznictwem sądowym w podobnych przypadkach. Stała współpraca z niezależnymi lekarzami orzecznikami zapewnia rzetelną ocenę dokumentacji medycznej Klienta. Takie potraktowanie spraw pozwala nam na uzyskiwanie możliwie najwyższych kwot świadczeń.

Postępowanie sądowe
 
Kancelaria Odszkodowania – Doradztwo zajmuje się:
– wypadkami komunikacyjnymi (szkody osobowe, szkody rzeczowe),
– błędami medycznymi,
– wypadkami rolniczymi,
– wypadkami przy pracy.
W ramach współpracy pomagamy uzyskać w przypadku osób rannych lub ofiar: – zadośćuczynienie za doznane krzywdy,
– zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji,
– zwrot utraconych dochodów,
– rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb,
– rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
– odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
– odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej.
W zakresie spraw, gdzie mamy do czynienia ze szkodą na mieniu, pomożemy uzyskać: – odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd,
– odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie.


Sporządzanie pism

Kancelaria Odszkodowania – Doradztwo zajmuje się także sporządzaniem pism z różnych dziedzin prawa.
 Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu pism zgłaszających roszczenia o odszkodowania komunikacyjne z OC, NNW, odwołań od decyzji ubezpieczycieli, wezwań do zapłaty.
 Ponadto Kancelaria Odszkodowania – Doradztwo sporządza pisma, w tym między innymi:

– pozwy o zapłatę należności,
– pisma w postępowaniu mediacyjnym,
– pozwy o separację, rozwód, alimenty (pozwy o podwyższenie alimentów) względnie wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
– pisma w zakresie wykonania zobowiązania Sądu, przedłużenia terminu sądowego,
– wnioski o ubezwłasnowolnienie,
– zawiadomienia o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa,
– wnioski i podania do organów administracji publicznej,
– odwołania i skargi od decyzji administracyjnych.


 Kancelaria Odszkodowania – Doradztwo zapewnia szybką realizację zleconej sprawy. Bez względu na odległość. Istnieje możliwość doręczania dokumentów źródłowych drogą mailową. Gotowe pisma zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odsyłane są mailem, pocztą lub kurierem.


Zadzwoń na numer 0 505 248 277, (22) 250 24 96 bądź napisz: biuro@kancelaria-odszkodowania.com


www.kancelaria-odszkodowania.com

 

Comments are closed.